Доступ до публічної інформації

     Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

- Від фізичної особи; (зразок)

- Від юридичної особи; (зразок)

- Від об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи; (зразок)

     Порядок складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто посадовій особі, яка відповідальна у Держгірпромнагляді за забезпечення доступу до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює особисто посадовій особі, яка відповідальна у Держгірпромнагляді за забезпечення доступу до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

10. Інформація на запит надається безоплатно.Статути підприємства:

Статут ДП "Запорізький ЕТЦ" 2020 р.

Статут ДП "Запорізький ЕТЦ" 2019 р.

Статут ДП "Запорізький ЕТЦ" 2018 р.

Статут ДП "Запорізький ЕТЦ" 2016 р.

Статут ДП "Запорізький ЕТЦ" 2015 р.

Статут ДП "Запорізький ЕТЦ" 2011 р.

 

 


 

Звітність Державного підприємства «Запорізький експертно-технічний центр Держпраці»:

1. Баланс (звіт про фінансовий результат) за 2014 р.

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.

3. Звіт про рух грошових коштів (прямим методом) за 2014 р.

4. Звіт про власний капітал за 2014 р.

5. Примітки до річної фінансової звітності за 2014 р.

6. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2015 р.

7. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2015 р.

8. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2015 р.

9. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2015 р.

10. Звіт про фінансовий стан на 30 вересня 2015 р.

11. Фінансовий результат за 9 місяців 2015 р.

12. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р.

13. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.

14. Звіт про рух грошових коштів (прямим методом) за 2015 р.

15. Звіт про власний капітал за 2015 р.

16. Примітки до річної фінансової звітності за 2015 р.

17. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2016 р.

18. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 кв. 2016 р.

19. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2016 р.

20. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2016 р.

21. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2016 р.

22. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 9 місяців 2016p.

23. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р.

24. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р.

25. Звіт про рух грошових коштів (прямим методом) за 2016 р.

26. Звіт про власний капітал за 2016 р.

27. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2017 р.

28. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2017 р

29. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2017 р.

30. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2017 р

31. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01 жовтня 2017 р.

32. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 мiсяцiв 2017 р

33. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р.

34. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 р.

35. Звіт про рух грошових коштів (прямим методом) за 2017 р.

36. Звіт про власний капітал за 2017 р.

37. Примітки до річної фінансової звітності за 2017 р.

38. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31березня 2018 р.

39. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2018 р.

40. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2018 р.

41. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2018 р.

42. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2018 р.

43. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на 30 вересня 2018 р.

44. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.

45. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 р.

46. Звіт про рух грошових коштів (прямим методом) за 2018 р.

47. Звіт про власний капітал за 2018 р.

48. Примітки до річної фінансової звітності за 2018 р.

49. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31березня 2019 р.

50. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2019 р.

51. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2019 р.

52. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2019 р.

53. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2019 р.

54. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на 30 вересня 2019 р.

55. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.

56. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 р.

57. Звіт про рух грошових коштів (прямим методом) за 2019 р.

58. Звіт про власний капітал за 2019 р.

59. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31березня 2020 р.

60. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2020 р.

61. Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 1 півріччя 2020 р.

62. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2020 р.

63. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2020 р.

64. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на 30 вересня 2020 р.