Охорона здоров’я та промислова безпека через підтвердження відповідності!

 

Державне підприємство «Запорізький експертно-технічний центр Держпраці» — підприємство, яке у своїй діяльності використовує принципи забезпечення якості і створення безпечних умов праці відповідно до вимог діючих національних і міжнародних нормативно-правових та нормативних документів. З цією метою на підприємстві впроваджена і функціонує СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, яка побудована відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015. (Сертифікат відповідності UA-GC/1/272:2021).

Основними цілями нашого підприємства є орієнтація на якість послуг, що надаються; постійне сприяння підвищенню рівня стану охорони здоров’я працюючих та промислової безпеки, щоб на підставі довіри, незалежного підходу і взаємної поваги зробити наших споживачів нашими постійними партнерами.

Наш персонал — це висококваліфіковані експерти технічні з охорони праці та промислової безпеки, що пройшли навчання та постійно підвищують свій технічний рівень у системах Держпраці, Мінекономрозвитку і Мінрегіонбуду України, здатні прикласти свої знання й уміння для рішення проблем у галузі якості, охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство має відділення у Запорізькій області (Мелітополь, Бердянськ, Дніпрорудне).

Ми надаємо послуги на підставі дозволів, ліцензій, свідоцтв, сертифікатів.

ДП «Запорізький ЕТЦ», будучи уповноваженою організацію, призначеною Держгірпромнаглядом України, здійснює підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці за такими напрямками:

 • 1. Експертиза в галузі охорони праці та промислової безпеки на відповідність НД:
     • щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки;
     • щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
     • щодо відповідності заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
     • відповідності робочого проекту або робочої документації на реконструкцію, технічне переоснащення виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур.
 • 2. Технічний огляд, випробування, вимірювання, неруйнівний та руйнівний контроль, експертне обстеження (технічне діагностування) і паспортизація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, будинків, споруд та інженерних комунікацій.
 • 3. Розробка проектної документації на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію будівель, споруд та інженерних комунікацій, в тому числі на проведення ремонтних робіт устаткування підвищеної небезпеки.
 • 4. Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна відповідно до чинного законодавства України з питань, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.
 • 5. Ідентифікація, розроблення та експертиза декларацій безпеки і планів локалізації аварійних ситуацій для об’єктів підвищеної небезпеки та їх паспортизація.
 • 6. Аудит і побудова систем управління охороною праці, систем управління промисловою безпекою та охороною здоров'я відповідно до вимог ДСТУ-П OHSAS 18001:2010.
 • 7. Експертиза та складання проектів розробки родовищ корисних копалин, гірничих відводів, технічної рекультивації порушених гірничими роботами земель, консервації або ліквідації гірничодобувних підприємств або їхніх ділянок, планів гірничих робіт.
 • 8. Лабораторні дослідження умов праці, атестація робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством.
 • 9. Оцінка ефективності аспіраційних систем (АС), систем вентиляції та кондиціювання, газоочисних установок (ГОУ), паспортизація АС, систем вентиляції та кондиціювання, ГОУ, діагностування та очистка систем вентиляції житлового сектору.
 • 10. Державний технічний огляд великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.
 • 11. Навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, спеціальне навчання працівників з питань виконання робіт підвищеної небезпеки та безпечної експлуатації устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, курсова професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за професіями.