Аудит охорони праці від А до Я

Аудит охорони праці від А до Я

Ви власник бізнесу, керівник або інженер з охорони праці підприємства та бажаєте визначити фактичний стан охорони праці та виробничого обладнання на підприємстві, маєте бажання оцінити адекватність та обсяг застосовуваних заходів із забезпечення безпеки на виробництві, бажаєте тримати під контролем стан промислової безпеки, бажаєте розвитку та стабільної діяльності підприємства – тоді доречно провести незалежний аудит охорони праці.

Деякі роботодавці вважають, що витрати на охорону праці – це гроші на вітер, вони не окупаються, тому можна ними знехтувати. Але далекоглядний керівник розуміє, що в одній ланці пріоритетних задач з економічним розвитком підприємства, формуванням його позитивного іміджу є безаварійне та безпечне виробництво.

У тих умовах, в яких знаходиться держава сьогодні, цілком зрозуміло, що у суб’єктів господарювання відсутні кошти на модернізацію виробництва, або придбання нового обладнання. Їх основна мета – не допустити зупинки виробництва та втриматися на ринку в екстремальних умовах.

Ті топ-менеджери, які прорахували співвідношення між витратами на аудит охорони праці та витратами на ліквідацію можливих наслідків аварій та нещасних випадків (втрата виробничих фондів та кваліфікованих кадрів, порушення стабільної роботи підприємства, як результат – відсутність економічного розвитку) систематично проводять аудит охорони праці та залучають тільки досвідчених фахівців.

Аудит охорони праці – це об’єктивна, незалежна оцінка стану охорони праці та промислової безпеки на підприємстві, яка визначає працездатність устаткування, можливість підприємства забезпечити безпечні умови  праці та безаварійне виробництво.

Аудит охорони праці не є контролюючим заходом, а ставить за мету об’єктивно й неупереджено (нейтрально) з’ясувати фактичний стан охорони праці на даному виробництві. Виявити існуючі порушення та відхилення, знайти доступні та ефективні рішення для уникнення можливих ризиків, пов’язаних з порушенням охорони праці, запобігання нещасних випадків на виробництві та штрафних санкцій з боку наглядових органів під час перевірок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

Аудит охорони праці можна розглядати як додатковий ступінь управління, який допомагає комплексно оцінити діяльність підприємства із забезпечення безпечних умов праці за певний період.

Стаття 13 Закону України «Про охорону праці» вимагає проведення роботодавцем аудиту охорони праці. Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів.

Проведення аудиту охорони праці має певні вигоди для суб’єкта господарювання:

 • визначення реального стану функціонування системи управління охороною праці або її складової частини;
 • попередження зайвих витрат на ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків на виробництві;
 • попередження травматизму, нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві;
 • виявлення  небезпек та зниження ризиків від їх впливу;
 • попередження уникнення фінансової відповідальності за недотримання законодавства з охорони праці;
 • оптимізація та побудова ефективної системи роботи служби охорони праці;
 • додатковий контроль та перевірка ефективності роботи служби охорони праці;
 • підвищення соціальної довіри, іміджу з боку інвесторів, органів державної влади до суб’єкта господарювання.

Статтею 21 Закону України про охорону праці вимагається отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл).

3 березня 2020 року Постановою КМУ №207 затверджено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі Порядок), затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107.

Змінами суттєво скорочений перелік робіт підвищеної небезпеки (з 18 до 6) та перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (з 11 до 4), що потребують наявності дозволів Держпраці, чим зруйновано систему незалежного контролю за небезпечним обладнанням.

На зміну дозволу приходить декларація, яку оформлює та подає на реєстрацію в територіальні органи Держпраці сам роботодавець.

Декларативний принцип у сфері охорони праці з одного боку знизить адміністративний тиск на роботодавця, а з іншого – змусить його оцінити стан виробництва. І саме тут в нагоді стане проведення аудиту охорони праці, для визначення реального стану функціонування системи управління охороною праці та стану виробничого обладнання. Вжиті заходи за результатами аудиту допоможуть знизити імовірність нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві, уникнути допуску до роботи некваліфікованих робітників, експлуатації не випробуваного обладнання та засобів захисту.

Особливу актуальність аудит охорони праці має для підприємств, які не мають у своєму штаті фахівців з охорони праці та потребують кваліфікованої допомоги з оцінки стану охорони праці на підприємстві, його відповідності вимогам чинного законодавства. 

ДП «Запорізький ЕТЦ» проводить аудит охорони праці, для чого має кваліфікованих фахівців, що пройшли навчання та мають достатній досвід з цього напрямку діяльності.

Ми проводимо аудит на замовлення у визначені замовником строки за доступною вартістю, яка визначається для кожного підприємства індивідуально.

Наша головна мета – допомогти роботодавцю оцінити реальний стан охорони праці, виявити недоліки, для усунення яких будуть розроблені заходи та попередити виробничі аварії та нещасні випадки, особливо в умовах, коли значна частина виробничих фондів застаріла та зношена.

Аудит охорони праці націлений на виявлення основних моментів, яким варто приділити особливу увагу та складається з наступних складових:

 • перевірка відповідності функціонування існуючої СУОП чинному законодавству з охорони праці;
 • перевірка наявності та відповідності необхідної документації для організації роботи з охорони праці;
 • перевірка відповідності чинному законодавству з охорони праці організації проходження персоналом навчання з охорони праці та спеціального навчання, медичних оглядів, атестації робочих місць тощо;
 • оцінка відповідності вимогам законодавства з охорони праці, безпеки та технічного стану машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • надання рекомендацій для створення або вдосконалення існуючої СУОП;
 • перевірки відповідності чиненому законодавству з охорони праці робіт підвищеної небезпеки, що проводяться на підприємстві;
 • перевірка стану готовності персоналу до роботи з небезпечним устаткуванням;
 • перевірка дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємстві;
 • перевірка наявності системи управління наявними ризиками (наприклад, безпека персоналу під час виконання робіт підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки тощо);
 • перевірка наявності комплексних планів/заходів з покращення стану охорони праці на підприємстві;
 • перевірка забезпеченості ресурсами для ефективного функціонування СУОП: наявності навченого персоналу з питань охорони праці, розподілу функцій, обов'язків та прав посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці.

За результатами аудиту охорони праці ви отримаєте письмовий звіт із зазначенням виявлених невідповідностей, рекомендацій для розробки заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків та поліпшення стану охорони праці.

Звіт за результатами аудиту охорони праці допоможе Вам правильно оформити Декларацію про відповідність матеріально-технічної бази роботодавця та зареєструвати її в територіальних органах Держпраці.

Підприємства, що співпрацюють з нами в цьому напрямку вдячні за нашу роботу та обов’язково дослухаються до наших рекомендацій. Наші постійні клієнти розуміють, що аудит охорони праці – це передусім вигідно для них самих, оскільки недосконалість та безсистемність системи управління охороною праці може призвести до виробничих аварій та нещасних випадів, які тягнуть за собою істотні матеріальні збитки, перевірки контролюючих органів, призупинення виробництва, придбання нового обладнання, а це економічні витрати.

Під час аудиту фахівці нашого підприємства, по суті, проводять профілактичну роботу, спрямовану на попередження травматизму, профзахворювань та аварій на виробництві.

Якщо ви оцінили усі переваги проведення незалежного аудиту охорони праці та бажаєте з нами працювати в цьому напрямку, вам необхідно просто зателефонувати за телефоном (061) 708-05-38 або (061)708-05-31 або надіслати лист-заявку на електронну адресу info@ot.zp.ua або на поштову адресу: 68032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25 і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.

Проведіть аудит охорони праці сьогодні та будьте упевнені у завтрашньому дні!