АТЕСТАЦІЯ РОРОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ

АТЕСТАЦІЯ РОРОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ

Роботодавцеві для запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням потрібно не багато. Найголовніше дотримуватися вимог законодавства та вживати необхідні запобіжні заходи. Одним із яких є проведення атестації робочих місць за умовами праці (далі – атестація робочих місць).

Атестація робочих місць проводиться відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та постанови КМУ від 01.08.1992 №442 «Про проведення атестації робочих місць за умов праці» на підприємствах і організаціях незалежно від форм, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Атестація робочих місць складається з комплексної оцінки всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, яка включає облік та комплексну оцінку відповідності кожного робочого місця вимогам стандартів, методикам виконання вимірювань, санітарним нормам і правилам, правилам техніки безпеки та пожежної безпеки.

Основна мета атестації робочих місць полягає в регулюванні відносин між роботодавцем та працівниками з метою реалізації прав працівників на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Атестація робочих місць проводиться не рідше одного разу на 5 років. Позачергово атестація робочих місць може проводитися у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи роботодавця, трудового колективу або його уповноваженого представника, наглядових органів.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення  атестації покладається на роботодавця.

Результати атестації робочих місць використовуються для розробки заходів, спрямованих на покращення умов праці та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств, установ та організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

 

Якщо у Вас виникли будь-які питання, звертайтеся до санітарно-промислової лабораторії нашого підприємства за телефоном 061-708-05-30 або надіславши лист на електронну адресу spl@ot.zp.ua.

 

Фахівці санітарно-промислової лабораторії, які мають понад двадцятилітній досвід роботи у цій сфері, радо допоможуть Вам у розв’язанні питань з проведення атестації робочих місць, властивих саме Вашому підприємству.

Звертайтеся до нас за проведенням атестації робочих місць та отримуйте:

1. Карту умов праці з розрахунком пільг та компенсацій.

2. Фотографії робочого дня.

3. Протоколи дослідження шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу при проведенні атестації робочих місць за умови праці.

4. Розрахунок пільг та компенсацій додаткових днів до відпустки та

відсотків доплат.