Санітарно-промислова лабораторія

       Кваліфіковано виконана атестація робочих місць допомагає уникнути профзахворювань, справедливо встановити пільги за наявності шкідливих факторів на робочих місцях, які неможливо усунути. Кожне робоче місце підлягає атестації не рідше одного разу на п'ять років.

       Обов'язково повторній атестації робочих місць за умовами праці підлягають робочі місця: після заміни виробничого обладнання; зміни технологічного процесу, засобів колективного захисту тощо; при виявленні порушень встановлених вимог.

         Своєчасно проведена оцінка ефективності аспіраційних систем і газоочисних установок дасть можливість уникнути їх передчасного виходу з експлуатації і буде сприяти сталому очищенню повітря робочого місця та виробничого середовища відповідно до вимог нормативної та експлуатаційної документації, поліпшення умов протікання технологічного процесу, більш того - зменшення енерговитрат.

       Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки - проводиться на підприємстві у разі наявності на його території хімічно небезпечних, пожежовибкухонебезпечних речовин, які можуть зберігатися, перероблятися або використовуватися у виробництві. Ідентифікація проводиться з метою забезпечення екологічної безпеки і охорони навколишнього природного середовища; захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; пожежної безпеки; санітарно-епідемічної безпеки.

        Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів - проводиться з метою виявлення потенційно небезпечних об'єктів на території підприємств незалежно від роду їх діяльності для поліпшення і полегшення моніторингу потенційно небезпечних об'єктів на території України і подальшого внесення потенційно небезпечних об'єктів в єдиний реєстр України «Потенційно небезпечні об'єкти».

        Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки проводиться з метою визначення ступеня небезпеки об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, оцінки рівнів ризиків, а також обґрунтування та достатності прийнятих рішень з метою зменшення рівня ризиків, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій.

         Метою ПЛАС є планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом'якшення їх наслідків.

      Кваліфікований персонал лабораторії, використовуючи сучасні засоби вимірювальної техніки, проводить:

• санітарно-гігієнічні дослідження шкідливих виробничих факторів за умовами праці та атестацію робочих місць за умовами праці;

• оцінку ефективності аспіраційних систем, систем вентиляції і кондиціонування в газоочисних спорудах;

• діагностику систем вентиляції житлового сектора;

• ідентифікацію та паспортизація потенційно небезпечних об'єктів (ПНО);

• ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН);

• розробка і експертиза декларацій безпеки ОПН;

• розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС).

Контакти:

тел.: (061) 708-05-30, 050-456-47-44

e-mail: spl@ot.zp.ua

Начальник СПЛ - Ворона Світлана Григоріївна