Запорізький експертно-технічний центр Держпраці

Державне підприємство

(050)4561947, (063)2153951
info@ot.zp.ua
69032, м.Запоріжжя,
Північне шосе, 25

Аудит системи управління охороною праці як інструмент для забезпечення безпечного та ефективного виробництва

Аудит системи управління охороною праці як інструмент для забезпечення безпечного та ефективного виробництва

Одним з обов’язків роботодавця є забезпечення безпечного та нешкідливого виробництва. На сьогодні українські підприємства, які обрали європейський шлях розвитку, можуть говорити не тільки про безпечне виробництво, а про ефективне та конкурентне виробництво. Ефективне та конкурентне виробництво можливо лише тоді, коли на підприємстві рівень промислової безпеки та охорони праці знаходиться на необхідному рівні і не виникають аварії та нещасні випадки.

Запорукою успішного виробництва є функціонування системи управління охороною праці (далі – СУОП). Її ефективності можна досягнути лише при комплексному підході, реалізуючи низку заходів, спрямованих на забезпечення безпечних умов праці.  

Не виключенням є випадки, коли охорона праці на підприємстві загалом існує. Розроблені деякі документи, ведуться журнали, розробляються заходи. Проте відсутнє управління безпекою. Перевірити його наявність допоможе аудит СУОП.

Аудит здатен дати оцінку якості та ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві, відповідності її вимогам законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні.

На жаль, можна констатувати, що у зв’язку з економічним становищем у державі та обмеженням, у попередні роки, державного нагляду за станом охорони праці, увага до питань охорони праці суттєво зменшилася. Проте, топ-менеджери підприємств, які зацікавлені у стабільній та прибутковій роботі своїх підприємств, не ігнорують питання охорони праці та все частіше звертаються до послуг з аудиту СУОП.

Аудит СУОП націлений на виявлення основних моментів, яким варто приділити особливу увагу. Аудит і експертна оцінка охорони праці складаються з наступних складових: перевірки наявності, якості та ефективності функціонування існуючої СУОП; перевірки наявності, повноти та правильності необхідної документації з охорони праці; надання рекомендацій для створення або вдосконалення СУОП; перевірки відповідності встановленим правовим нормам робіт, що проводяться на підприємстві; експертиза на предмет наявності документації та відповідності із Законом України «Про охорону праці».

За результатами аудиту надається письмовий звіт із зазначенням виявлених невідповідностей, розробляються коригувальні заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків та поліпшення стану охорони праці.

При цьому аудит СУОП можна розглядати як додатковий ступінь контролю, який допомагає комплексно оцінити діяльність підприємства із забезпечення безпечних умов праці за певний період.

Особливу актуальність аудит СУОТ має для малих підприємств, які не мають у своєму штаті фахівців  охорони праці та потребують кваліфікованої допомоги з оцінки стану охорони праці на підприємстві, його відповідності вимогам чинного законодавства. 

Після проведення аудиту СУОП підприємство отримає чітке уявлення про рівень відповідності системи управління охороною праці чинному законодавству України.

Для того, щоб провести аудит СУОП необхідно звернутися до ДП «Запорізький ЕТЦ» за адресою: м. Запоріжжя, Північне шосе, 25, або зателефонувати за телефоном 061-708-05-38.

Звертайтеся! Ми раді допомогти у створенні безпечного та безаварійного виробництва.