Запорізький експертно-технічний центр Держпраці

Державне підприємство

(061) 708-05-38
info@ot.zp.ua
69032, м. Запоріжжя,
Північне шосе, 25

Комплексна оцінка енергоефективності на об’єктах будівництва. Енергоаудит

Комплексна оцінка енергоефективності на об’єктах будівництва. Енергоаудит

Державне підприємство «Запорізький експертно-технічний центр Держпраці» освоїло та успішно розвиває напрямок роботи, пов’язаний з комплексною оцінкою енергоефективності на об’єктах будівництва.

Якщо вам необхідно з’ясувати та усунути причини втрати енергоресурсів та разом з тим зменшити витрати на їх використання, тоді вам необхідно провести енергоаудит.

Довірити це можна кваліфікованим фахівцям лабораторії вимірювання та випробування будівельних конструкцій ДП «Запорізький ЕТЦ». Вони мають необхідну кваліфікацію (пройшли навчання та отримали кваліфікаційні сертифікати, які дають право на проведення діяльності з проведення аудиту енергетичної ефективності) та засоби вимірювальної техніки для проведення енергоаудиту.

За результатами проведення енергетичного обстеження розробляється комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію використання енергоресурсів, які сприяють скороченню споживання енергії, а значить і економії фінансових коштів. На підставі даних, отриманих під час енергоаудиту, фахівці підприємства роблять висновки, складають звіт з енергоаудиту, розробляють програму енергозбереження та складають енергетичний паспорт.

Серед основних цілей і завдань енергоаудиту такі:

  • отримання даних про фактичне споживання енергоресурсів;
  • оцінка потенціалу енергозбереження;
  • розробка заходів по оптимізації енергоспоживання.

Основною метою енергоаудиту (енергетичного обстеження) є оцінка енергоефективності підприємства, організації, будівлі або споруди.

Комплекс заходів енергетичного обстеження включає в себе:

  • аналіз і оцінку стану систем електропостачання та теплопостачання об'єкта;
  • встановлення фактичних параметрів енергоспоживання;
  • виявлення неефективного використання енергоресурсів;
  • підготовку рекомендацій щодо впровадження енергозберігаючих заходів.

Проведення енергоаудиту набуло актуальності після підвищення тарифів на енергоресурси. Це стало дуже важким тягарем не тільки для промислових підприємств, а й для пересічних громадян. Тому чимало підприємств та домовласників обрали курс на зниження споживання енергоресурсів та енергозбереження.

У зв’язку з неефективним використанням енергоресурсів, Україна є однією з енергозалежних країн Європи. В Україні, як і в більшості європейських країн, понад 30 % кінцевої енергії споживається будинками. Це найбільший сектор національної економіки з точки зору енергоспоживання, за яким ідуть промисловість і транспорт.

Через незабезпеченість енергоефективності будівель втрати тепла становлять 47 %, 12 % тепла втрачається через зношеність мереж, 5 % – через застаріле обладнання котелень. На думку експертів Європейсько-українського енергетичного агентства, за допомогою тепломодернізації та капітального ремонту в будинках можна зменшити щорічне споживання і втрати енергії на 10–25 %. При цьому в цілому по Україні потенціал зменшення енергоспоживання становить 75%.

Тому вирішення питань енергозбереження та енергоефективності є одним з першочергових в країні.

Енергоефективність означає раціональне використання енергетичних ресурсів, досягнення економічно доцільної ефективності використання існуючих паливно-енергетичних ресурсів при дійсному рівні розвитку техніки та технології та дотриманні вимог до навколишнього середовища.

Для населення – це значне скорочення комунальних витрат, для країни – економія ресурсів, підвищення продуктивності промисловості і конкурентоспроможності, для екології – обмеження викидів парникових газів в атмосферу, для енергетичних компаній – зниження витрат на паливо і необґрунтованих витрат на будівництво.

ДП «Запорізький ЕТЦ» проводить енергоаудит за наступними напрямками:

  • енергоаудит житлових та громадських будівель;
  • обстеження стану огороджувальних конструкцій та інженерних систем будівель (зовнішніх стін, віконних та дверних прорізів, даху, технічних поверхів, сходових маршів, систем гарячого водопостачання, опалення, електропостачання, вентиляції тощо);
  • тепловізійне обстеження будівель.

На сьогодні, найефективнішим способом для з’ясування причин та джерел втрати тепла та прихованих дефектів будівлі є тепловізійне обстеження.

Тепловізійне обстеження – реєстрація випромінювання об’єкта в інфрачервоному діапазоні та перетворення теплового зображення у видиме. Це дає змогу перевірити якість стиків панелей і швів, віконних та дверних отворів та інших конструкцій будівель та споруд.

Для більш детальної інформації звертайтеся до лабораторії вимірювання та випробувань будівельних конструкцій ДП «Запорізький ЕТЦ» за тел. (061)708-05-34 або на електронну адресу: info@ot.zp.ua.