Відділ об'єктів котлонагляду

    Від безпечної роботи об'єктів котлонагляду і устаткування нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, газопроводів середнього та низького тиску залежить безпека виробництва, населення та навколишнього середовища, тому своєчасне проведення експертного обстеження (технічного діагностування) і технічного огляду (часткового, повного, позачергового) дозволить визначити технічний стан, умови і терміни подальшої безпечної експлуатації об'єктів котлонагляду, обладнання нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, газопроводів середнього та низького тиску з урахуванням режиму роботи, а також необхідність проведення ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації.

    Кваліфікований персонал відділу, використовуючи сучасні засоби вимірювальної техніки, проводить експертне обстеження (технічне діагностування), технічний огляд, випробування (неруйнівний контроль) і паспортизацію такого устаткування підвищеної небезпеки:

• парових та водогрійних котлів;

• водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С;

• посудин, що працюють під тиском;

• трубопроводів пари і гарячої води;

• обладнання нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв;

• газопроводів середнього та низького тиску.

Контакти:

тел.: (061) 708-05-32

e-mail: ook@ot.zp.ua