Відділ промислового обладнання

    Важливою складовою безпечної експлуатації технологічних транспортних засобів є своєчасне проведення експертного обстеження (технічного діагностування), технічного огляду (часткового, повного, позачергового) і державного технічного огляду відповідно до вимог і в терміни, встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці.

    Експертне обстеження (технічне діагностування) і технічний огляд дають можливість визначити технічний стан, умови і термін подальшої безпечної експлуатації технологічних транспортних засобів з урахуванням режиму роботи, а також визначити необхідність проведення ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації.

    Навчений персонал відділу, використовуючи сучасні засоби вимірювальної техніки, проводить:

• експертне обстеження (технічне діагностування), технічний огляд, випробування (неруйнівний контроль) і паспортизацію наступного устаткування підвищеної небезпеки: навантажувачів та інших технологічних транспортних засобів;

• державний технічний огляд технологічних транспортних засобів;

• експертизу на відповідність машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, придбаних за кордоном, вимогам законодавства України з охорони праці та промислової безпеки.

Контакти:

тел.: (061) 708-05-41

e-mail: ttz@ot.zp.ua