Відділ підіймальних споруд

      Для попередження аварій, пов'язаних з несвоєчасним виявленням дефектів і подальшим руйнуванням конструктивних елементів підйомних споруд, гірничошахтного обладнання і технологічного обладнання металургійного виробництва необхідно своєчасно проводити експертне обстеження (технічне діагностування) і технічний огляд (частковий, повний, позачерговий). За результатами яких визначається технічний стан, умови і термін подальшої безпечної експлуатації підйомних споруд та технологічного обладнання металургійного виробництва з урахуванням режиму роботи, а також необхідність у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації.

      Кваліфікований персонал відділу, використовуючи сучасні засоби вимірювальної техніки, проводить експертне обстеження (технічне діагностування), технічний огляд, випробування (неруйнівний контроль) і паспортизацію наступного устаткування підвищеної небезпеки:

• вантажопідіймальних кранів;

• ліфтів;

• підйомників;

• атракціонів стаціонарних та пересувних;

• технологічного обладнання металургійного виробництва;

• гірничошахтного обладнання (підйомні машини, шахтні експлуатаційні копри, кліті шахтні, скіпи, перевантажувачі конвеєрні, шахтні вентилятори і т.д.).

Контакти:

тел.: (061) 708-05-29

e-mail: ops@ot.zp.ua